Elelanajobs.com Telegram Channel

በየቀኑ የሚወጡ አዳዲስ የስራ
ማስታውቅያዎች ለማግኘት ይቀላቀሉን!
ጥያቄ ወይም አስታየት ከሎት
@ETeamSupport ላይ ያናግሩን!

Hojiilee Mara Iddoo Tokkotti
Argachuu Yoo Feetan,Akasumas
yaada ykn Gaaffii yoo qabaattan gara @ETeamSupport nu Dubbisaa!

The Home Of Your Career Opportunity